Selskapsendringer

I løpet av et år kan det være mange ting som endrer seg, og med dagens tempo skjer endringer raskere enn noensinne før. Virksomheter skifter navn og bytter merkevare, en bytter adresse, vedtekter må endres om selskapets virksomhet endrer seg o.l.

I løpet av et år kan det være mange ting som endrer seg, og med dagens tempo skjer endringer raskere enn noensinne før. Virksomheter skifter navn og bytter merkevare, en bytter adresse, vedtekter må endres om selskapets virksomhet endrer seg o.l.


Altinn har laget en samle-oppgave kalt “Samordnet Registermelding” hvor alle disse endringene skal registreres. Når Samordnet Registermelding ble innført var det for at bedrifter skulle slippe å sende inn meldinger til flere ulike registre. Likevel er det tusenvis som ikke leverer den. Derfor har vi laget denne tjenesten, slik at du kan få hjelp til å registrere korrekt informasjon på en rask og enkel måte.

Endre navn på selskapet

Vi hjelper deg med å få endret navn på selskapet ditt og få oppdatert dette i Brønnøysundregistrene. Det er gebyr på slike endringer i foretaksregisteret, så om du er registrert der vil du motta en faktura fra Brønnøysundregistrene i etterkant. Du velger selv hvilket navn du vil ha på selskapet ditt, men hvis du vil ha et navn som allerede er i bruk må du innhente godkjennelse fra dem for å bruke det, så det enkleste er ofte å velge et navn som ingen har brukt.

Endre adresse

Alle offentlige etater, samt mange andre bedrifter og register oppdaterer sine adresselister basert på adressen i Brønnøysundregistrene og det er derfor viktig å få oppdatert adressen der hvis du skulle flytte bedriften. Hvilken kommune du er registrert i vil også påvirke hvor du skal skatte. Vi bistår deg med å oppdatere virksomhetens forretningsadresse. Et selskap kan også ha virksomhet på flere adresser og da kan vi hjelpe deg må å skifte adresse på bare en av virksomhetene om du trenger det. Vi kan også hjelpe til med å få opprettet egne virksomheter hvis du driver firmaet ditt i flere kommuner.

Endre postadresse

En virksomhet skal alltid ha en registrert adresse for virksomheten er registrert, det betyr hvor selskapet driver med det en driver med. Det skal for eksempel være adressen til en butikk hvis du har butikk eller verkstedet hvis du har et verksted. I tillegg til den adressen hvor en driver kan en ha en egen postadresse dit en vil ha tilsendt evt post. Selv om det ikke er så ofte brev kommer i posten lenger når offentlige etater sender brev via altinn og bedrifter stort sett bruker e-post, men inn i mellom kommer det likevel både faktura og brev i postkassen og da er det er greit at det er der du ønsker å motta det. En postadresse kan være en postboks, eller også din egen private adresse om du ønsker at post skal komme dit. Vi bistår deg med å oppdatere virksomhetens postadresse.


Finn ut mer om Selskapsendringer
contact

Selskapsendringer ferdig på 2 minutter

1

BESTILL OPPGAVEN

Fyll ut skjemaet

2

MOTTA FAKTURA

Du får tilsendt faktura

3

SLAPP HELT AV

Vi ordner resten